Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cần thủ tục gì?

Địa chỉ trụ sở chính của một công ty là địa điểm liên lạc chính chuyên giao dịch các hoạt động với khách hàng và đặc biệt là với các cơ quan chức năng. Không chỉ là nơi cực kỳ quan trọng giúp cho doanh nghiệp thực hiện mọi giao dịch làm ăn thì trụ sở chính cũng là nơi để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục và thao tác cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Tất cả mọi doanh nghiệp đều được chịu sự quản lý của cơ thuế tại địa phương mà doanh nghiệp đó có những trụ sở chính đặt tại đó. Trong quá trình hoạt động công ty có thể vì những lý do khác nhau mà công ty sẽ thay đổi địa chỉ làm trụ sở của mình.

Tìm hiểu những điều kiện để trở thành địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp : Địa chỉ chính của một công ty phải đáp ứng được các điều kiện đưa được ra sau đây bởi không phải bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể trở thành địa chỉ chính.

– Điều kiện đầu tiên là địa chỉ công ty phải đáp ứng được các yêu cầu về thông tin đầy đủ năm cấp sau đây.

+ Cấp độ đầu là số nhà và đường phố hay thôn xóm hoặc thôn ấp.

+ Cấp độ 2 là về xã hay phường hay thị trấn.

+ Cấp độ tiếp theo là quận hay huyện hay thị xã hay thành phố trực thuộc tỉnh.

+ Cấp độ tiếp theo nữa là tỉnh hoặc thành phố.

+ Cấp độ thứ 5 là thông tin về quốc gia.

– Chung cư không phải là địa điểm hợp lệ để đặt trụ sở tuy nhiên ở trong một vài trường hợp chung cư đó có mục đích cho thuê văn phòng và nhiệm vụ của các công ty là cần phải chứng minh được quyền sử dụng văn phòng qua các giấy tờ hợp đồng.

Hướng dẫn các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty : Với các thông tin quản lý thuế ở trường hợp này sẽ không cần phải thay đổi mà chỉ thay đổi đối với thông tin quản lý kinh doanh. Do đó rất đơn giản bằng cách thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp đã thực hiện được mục đích thay đổi. Để dễ dàng hiểu hơn về cách thực hiện chúng tôi xin cung cấp cho doanh nghiệp ví dụ dưới đây.

  Các giấy tờ hồ sơ cần thiết nhất cho việc thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Đầu tiên là giấy thông báo về việc chuyển đổi địa điểm trụ sở.

– Tiếp nữa là cần có quyết định chủ sở hữu (công ty TNHH một thành viên) và biên bản họp Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) và biên bản họp Hội đồng quản trị (công ty cổ phần).

Thời hạn giải quyết các hồ sơ thủ tục hợp lệ là 3 ngày. Các trình tự để thực hiện đó là.

– Trước khi thay đổi trụ sở của doanh nghiệp ít nhất là 10 ngày thì các công ty đó phải nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh để làm thủ tục thay đổi.

– Tiếp đó bộ phận tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và ghi biên bản giao nhận rồi sẽ hẹn trả kết quả vào một ngày khác.

Mỗi công ty rất cần thiết phải có địa chỉ trụ sở chính. Cơ quan chức năng và những khách hàng sẽ lấy địa điểm công ty làm nơi giao dịch chính và hoạt động mọi thao tác ở trụ sở của công ty đó. Địa chỉ của cơ quan thuế ở tại địa chỉ nào thuộc địa phương nào thì tạo địa phương đó cơ quan thuế sẽ phải có trách nhiệm quản lý.

>>> Xem thêm : thay đổi địa chỉ công ty tnhh 2 thành viên –  Cố vấn thay đổi địa chỉ – trụ sở công ty

Loading Facebook Comments ...