Tất tần tật về trạng từ trong tiếng anh

Tất tần tật về trạng từ trong tiếng anh
Trạng từ trong tiếng Anh là một trong những từ loại cơ bản của tiếng Anh như động từ, tính từ, danh từ, đại từ. Có rất nhiều điều thú vị và phức tạp xoay quanh những trạng từ này. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách dùng trạng từ trong tiếng Anh, vị trí và các loại trạng từ trong tiếng anh.
Định nghĩa trạng từ trong tiếng anh
Trạng từ trong tiếng Anh là một từ loại tiếng anh. Khi tham gia cấu tạo câu thì nó bổ sung ý nghĩa cho câu về mặt cách thức thực hiện, thời gian, tần suất hoạt động, nơi chốn, số lượng, mức độ của hoạt động/ tính chất,… Trạng từ nằm ở nhiều vị trí khác nhau trong câu.
Trạng từ là từ loại quan trọng trong tiếng anh
Hình thức của trạng từ trong tiếng anh
Trạng từ trong tiếng anh có 2 hình thức: Một là tính từ (adj) thêm đuôi –ly. Ví dụ, careful (adj) -> carefully (adv), clear (adj) -> clearly (adv), bad (adj) -> badly (adv),…Hình thức này chiếm số lượng lớn nhất. Hai là trạng từ bất quy tắc vì có hình thức giống với tính từ. Loại này chỉ chiếm số ít trong các loại trạng từ.
Cách dùng và phân loại trạng từ trong tiếng Anh
Trạng từ trong tiếng Anh được chia thành 8 loại; mỗi loại sẽ diễn tả và nhấn mạnh về 1 sự việc cụ thể. Trong quá trình học tiếng anh, bạn có thể gặp các loại trạng từ như:
– Trạng từ chỉ cách thức diễn tả tính chất của một hành động xảy ra như thế nào, trả lời cho câu hỏi How. Nó thường đứng sau động từ thường hoặc sau tân ngữ (nếu có).
– Trạng từ chỉ thời gian cũng là loại trạng từ trong tiếng anh rất phổ biến. Nó diễn tả thời gian diễn ra của hành động, trả lời cho câu hỏi When. Nó thường đứng đầu câu hoặc cuối câu. Hình thức thể hiện của trạng từ chỉ thời gian là một cụm từ có ý nghĩa về thời gian.
– Trạng từ chỉ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của hoạt động, trả lời cho câu hỏi How often. Nó thường đứng sau to be và đứng trước động từ thường.
– Trạng từ chỉ nơi chốn chỉ nơi chốn được nói đến trong câu như nơi nào, gần xa, trên dưới hay đối diện; trả lời cho câu hỏi Where.
– Trạng từ chỉ mức độ diễn tả mức độ, cho biết hành động diễn ra ở mức độ nào. Nó thường đứng trước một tính từ hay một trạng từ khác.
– Trạng từ chỉ số lượng diễn tả số lượng ít hoặc nhiều.
– Trạng từ trong tiếng anh dùng để hỏi như why, when, how, what, who,… hoặc các trạng từ perhaps (có lẽ), maybe (có thể), of course (dĩ nhiên), surely (chắc chắn),…
– Trạng từ chỉ mối liên hệ có chức năng nối kết hai mệnh đề, như which, who, whose + Noun,…
Trạng từ nằm ở nhiều vị trí khác nhau trong câu
Vị trí của trạng từ trong tiếng anh
Về cơ bản, trạng từ trong tiếng anh có 6 vị trí sau:
– Trước động từ thường
– Giữa trợ động từ và động từ thường
– Sau “tobe/ seem/ look” và trước Adjective
– Sau “too” trong cấu trúc V+ too + adv
– Đứng cuối câu
– Đứng một mình ở đầu câu hoặc giữa câu và ngăn cách với các thành phần khác trong
Hi vọng những kiến thức này giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất về trạng từ trong tiếng anh. Chúc bạn luôn học tốt tiếng anh nhé!

 

Loading Facebook Comments ...