Hướng dẫn cài đặt WordPress Multisite cho website mới trên Hostinger

Trong quá trình sử dụng WordPress, chúng ta không thể không nhắc đến tính năng Multisite. Multisite cho phép chúng ta tạo và quản lý nhiều trang web từ bảng điều khiển duy nhất. Để cài đặt WordPress Multisite cho website mới trên Hostinger không quá khó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

  1. Cập nhật file wp-config.php

Bước đầu tiên trong quá trình kích hoạt WordPress Multisite đó là chúng ta phải cập nhật file wp-config.php. Để cập nhật file wp-config.php, bạn hãy truy cập vào tài khoản hosting. Bạn có thể dùng trình FTP hoặc sử dụng File Manager ở Control Panel để truy cập.

Chúng ta sẽ mở wp-config.php nằm tại thư mục /public_html/. Sau đó đi đến dòng /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */ và thêm đoạn mã chỉ thị cho WordPress biết rằng bạn muốn bật tính năng Multisite vào phía trước dòng đó. Sau khi thêm mã thì lưu lại file và upload trở lại máy chủ. Đoạn mã như sau:

/* Multisite */
define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true );

2. Cấu hình cấu trúc Network

Sau khi cập nhật file wp-config.php, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình cấu trúc Network. Lúc này bắt đầu đăng nhập vào trang quản trị của WordPress để tìm một tab Network Setup nằm ở thư mục Tools. Sau khi thực hiện tất cả những điều mà WordPress yêu cầu thì truy cập lại mục này. Lúc này bạn sẽ được yêu cầu chọn tạo Network dựa trên subdomain hoặc subdirectory.

Yêu cầu chọn tạo Network dựa trên subdomain hoặc subdirectory

Subdomain là URL có dạng kiểu blog.hostinger.vn, shop.hostinger.vn. Subdirectory có dạng hostinger.vn/blog hoặc hostinger.vn/shop. Bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu của mình. Tiến hành điền những mục được yêu cầu, xong thì bấm Install để bắt đầu tiến trình.

  1. Cập nhật lại file wp-config.php và .htaccess

Việc cập nhật lại thông số ở file wp-config.php và .htaccess rất quan trọng trong việc cài đặt WordPress Multisite cho website mới trên Hostinger. Nó sẽ giúp Network của bạn có thể vận hành ổn định. Hãy tìm và mở file wp-config.php trong thư mục /public_html/ để thêm các đoạn mã.

Trong phần wp-config.php thì thêm đoạn mã dưới đây vào phía trên đoạn /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

define(‘MULTISITE’, true);
define(‘SUBDOMAIN_INSTALL’, false);
define(‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘new-multisite-setup.dev’);
define(‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/’); define(‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1);
define(‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1);

Trong phần .htaccess thì xóa tất cả các nội dung trong file rồi thay thế bằng đoạn mã như bên dưới:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ – [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Những đoạn mã được thêm

Sau khi thêm thành công thì lưu lại và mở lại trang quản lý admin của WordPress. Sau bước này thì bạn đã có thể bắt đầu truy cập cài đặt Network, mở trang quản trị admin của WordPress để cài đặt và sử dụng như ý muốn.

Trên đây là những hướng dẫn cài đặt WordPress Multisite cho website mới trên Hostinger. Để tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích về công nghệ máy tính, bạn có thể truy cập vào website Nhanhoa.com. Ngoài ra, bạn có thể nhận tư vấn trực tiếp tại hotline 1900 6680.

>>> Xem thêm: dang ky ten mien com– Tìm hiểu dịch vụ đăng ký tên miền từ nhà cung cấp số 1 tại thị trường

>>> Xem thêm: thuê server giá rẻ – Dịch vụ thuê máy chủ cấu hình mạnh mẽ với chi phí cực tiết kiệm

>>> Xem thêm: chứng chỉ ssl – Mua ssl cho tên miền tạo uy tín với chi phí tốt nhất thì trường

Loading Facebook Comments ...